Sme jednotka v online vzdelávaní

Prečo to robíme

Skillmea vznikla pôvodne ako projekt Learn2code na konci roka 2012 s cieľom vzdelávať ľudí v oblasti digitálnych zručností. V tej dobe bola na trhu kríza a viac ako štvrtina mladých ľudí do 29 rokov bola nezamestnaná.

Z bootcampov, ktoré mali pomôcť mladým nádejným startupistom naprogramovať svoj vlastný prototyp aplikácie sa naše vzdelávanie rozšírilo do ďalších oblastí ako napr. Design, Online Marketing, Foto, Video, Office a iné.

Po skúsenostiach z prezenčných kurzov, ktoré sme rozvíjali v rôznych mestách na Slovensku, sme sa pustili do tvorby online kurzov, aby bolo vzdelávanie dostupné naozaj každému. Dnešným dňom je Skillmea najväčšia vzdelávacia platforma na tému digitálnych zručností, ktorá ponúka vo viac ako 500 online kurzoch know-how priamo od odborníkov z praxe, hlavne z radu firiem a agentúr.

Čo robíme

Dospelí zamestnanci firmy

Pre túto cieľovú skupinu realizujeme prezenčné kurzy na rôzne témy v 5 mestách na Slovensku a evidujeme k dnešnému dňu stovky úspešných absolventov. Štatisticky, po absolvovaní týchto kurzov získava prácu v IT oblasti približne 40% účastníkov.

Druhou významnou kategóriou sú online kurzy, vďaka ktorým sa môžu účastníci pripraviť na pozície ako napr. Programátor (Front-end/Back-end), Grafický designér, UI/UX designér, Social Media manager, PPC špecialista a veľa iných, ktoré sú aktuálne mimoriadne žiadané na trhu práce.

Ako člen Digitálnej koalície na Slovensku sme si dali záväzok, že sprístupníme 1000 študentom stredných škôl naše online kurzy na rok, iba za 5 eur / mesačne, na základe platnej ISIC karty. Cieľ sme úspešne naplnili v priebehu 3 mesiacov

Žiaci, Učitelia, Školy

Vzdelávaniu detí sa venujeme od roku 2013, kde sme začínali s prvým Code Campom pre deti. Na základe pozitívnej spätnej väzby sme od toho momentu realizovali desiatky programátorských táborov a programátorských krúžkov.

Od začiatku nášho pôsobenia sme vyškolili viac ako 800 detí na našich krúžkoch a táboroch, ďalšie stovky počas workshopov na rôznych školách na celom Slovensku.

V rokoch 2016 a 2017 sme realizovali workshopy v 4 krajských mestách, zamerané na vzdelávanie v oblasti moderných postupov vyučovania informatiky pre základné školy, ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 učiteľov a pedagogických pracovníkov. Hlavnou témou bola modernizácia výučby informatiky a využitie programovacieho prostredia Scratch.

V spolupráci so zahraničnými partermi IFIT Rakúsko (najväčšia organizácia zameraná na výučbu robotiky pre deti) a JSI Česko (Jednota školských informatiku) sme vytvorili vzdelávacie materiály a kurikulá na témy ako tvorba hier v Scratch, MIT App Inventor, Ozobot, Lego Mindstorms, Arduino, Minecraft a ďalšie. (Projekt KidsCodr.eu)

V roku 2017 sme vydali prvú knihu zameranú na výučbu programovania pre deti v prostredí Scratch. Vďaka spolupráci s partnermi, sme knihu distribuovali na každú základnú školu na Slovensku (cca 2.500 škôl) s cieľom propagovať aj všetky ostatné, voľne dostupné vzdelávacie materiály, ktoré učitelia môžu využiť na hodinách informatiky.

1650+
hodín videa
12000+
kapitol
500+
online kurzov
215
lektorov

Popularizácia tech vzdelávania

Za účelom podpory a popularizácie technologického vzdelávania sme za posledných 7 rokov zrealizovali niekoľko podujatí ako napr. Rails Girls, Hour of Code, Scratch Day, Code in the Dark, KidsCodr Conf a ďalšie.

Sme ambasádorom EU Code Week na Slovensku

kde každoročne realizujeme vzdelávacie aktivity vo viacerých mestách priamo na školách alebo vo vzdelávacích centrách.

Sme členovia