Moderné vzdelávanie pre učiteľov a študentov

Sprístupnite na svojej škole online vzdelávanie zamerané na praktické zručnosti, ktoré sú aktuálne najviac žiadané na trhu, už do 5€ / mesiac / žiaka.

Zobraziť kurzy

Kariérne aj školské kurzy

Online vzdelávanie od Skillmea obsahuje kariérne kurzy z technickej, jazykovej alebo businovej oblasti. Súčasťou sú aj kompletne spracované vzdelávacie osnovy pre stredné školy, z predmetov ako Slovenský jazyk, Matematika, Fyzika, Chémia alebo Biológia, vrátane príprava na maturity.

  • videotutoriály zábavnou formou
  • praktické ukážky odborníkov z praxe
  • flexilibta, dostupnosť, komunita, podpora

Ako to funguje

Škola si zakúpi licenciu, ktorá je platná na rok a následne môže pozvať svojich žiakov a pedagógov do svojho účtu. Tí sa vzdelávajú za zvýhodnených podmienok. V prípade, že kurzy prideľuje účastníkom manažér školy, môže sledovať ich progres a plnenie cieľov.

1.

Škola zakúpi školskú licenciu

2.

Pozve študentov a pedagógov

3.

Prístup do všetkých online kurzov

Licencia pre školu

3 629 €
  • Cena 2.999 eur / rok
  • 10 licencií v cene, každá ďalšia 59 eur / rok
  • prístup do všetkých online kurzov

FAQ

Čo obsahuje Licencia pre školu?

Licencia obsahuje 10 ročných prístupov do všetkých online kurzov a každý ďalší prístup je spoplatnený za 49,00 € / ročne.

Aká je cena a platnosť licencie?

Licencia stojí 3 629 € na 1 rok a automaticky sa predlžuje.

Ako sa dá licencia zakúpiť?

Najprv je potrebné licenciu zakúpiť, klikom na tlačidlo Objednať, kde vyplníte základné údaje o objednávke a zaplatíte. Následne si vytvoríte profil školy a pozvete svojich učiteľov a žiakov.

Koľko prístupov môžeme využiť?

Prístupy sú určené pedagógom alebo žiakom školy a iné množstevné obmedzenie nie je.

Čo keď sa registruje niekto mimo školy?

Administrátor školy pozýva emailom žiakov a učiteľov do účtu školy, ak by došlo k zneužitiu pozvánky má možnosť administrátor kedykoľvek užívateľa odstrániť.

Ako sa platia extra licencie za užívateľa?

Štandardne je nastavené, že si platia extra licencie sami užívatelia. Toto nastavenie vie administrátor zmeniť a môže za všetky licencie platiť aj škola.