Anglická gramatika

17h 17min
Čas
171
Kapitol
Jazyky
Kategória
4.8
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu anglickej gramatiky


Tento online kurz Angličtiny je zameraný na anglickú gramatiku. Veľa kurzov, či už skupinových alebo individuálnych, sa orientuje hlavne na konverzáciu. Nezabúdajme ale na to, že bez správneho ovládania gramatiky nemáme v používaní jazyka takú slobodu, sme dosť obmedzení a ťažko sa nám skladajú vety. V tomto online kurze je spracovaná anglická gramatika zo všetkých úrovní: začiatočník, mierne pokročilý aj pokročilý. Inak povedané, kurz Anglickej gramatiky je vhodný pre každého 😉

Na stručných videách ti v prehľadnom systéme vysvetlíme anglickú gramatiku. Priemerná dĺžka gramatických videí je 7 minút. V online kurze nájdeš vlastné gramatické videá, materiály (PDF), ktoré si môžeš stiahnuť a vytlačiť. Ku každému prebranému učivu si tiež môžeš spraviť test a overiť si svoje vedomosti. K testom sme spravili aj videá so správnymi odpoveďami, kde ti ich vysvetlíme.


Čo sa naučíš

Každá jedna sekcia je zameraná na vysvetlenie určitej časti anglickej gramatiky, napríklad:
 • slovosled,
 • časovanie,
 • rozkazovací spôsob,
 • prívlastky,
 • stupňovanie prídavných mien,
 • členy,
 • všetky zámená,
 • čísla a číslovky, 
 • question tags,
 • časy: prítomný, minulý aj budúci,
 • predložky, 
 • slovesá,
 • trpný rod, 
 • príslovky,
 • a množstvo iných…

V každej sekcii nájdeš: video, v ktorom je daná gramatika vysvetlená. Následne v nej nájdeš test, kde si naučené vedomosti viete otestovať. Video so správnymi odpoveďami z testu aj s vysvetlením a PDF súbor s gramatikou, ktorý je možné si stiahnuť a vytlačiť


Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály anglickej gramatiky,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu Anglickej gramatiky,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Anglická gramatika je možné

Zoznam kapitol

Úvodné slová | Predstavenie kurzu a lektorky
Úvodné video
Dostupné len po zakúpení prístupu
Úvod do angličtiny
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
3.1 TEST - There is | There are
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Slovosled v anglickej vete
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Slovosled v anglickej vete
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Prívlastok
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 - TEST - Prívlastok
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Rozkazovací spôsob
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 TEST - Rozkazovací spôsob
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Stupňovanie prídavných mien
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.1 TEST - Stupňovanie prídavných mien
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Abeceda
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Postavenie prídavných mien vo vete
Dostupné len po zakúpení prístupu
Členy
1. Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 - TEST - Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zámená
1. Zámená: Opytovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Zámená: Opytovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Zámená: Ukazovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Zámená: Ukazovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Zámená: Predmetové
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Zámená: Predmetové
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Zámená: Zvratné
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Zámená: Recipročné
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čísla a číslovky
1. Číslovky: Základné
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Číslovky: Základné
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Číslovky: Radové
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Číslovky: Radové
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Matematika: Operácie, zlomky a percentá
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Matematika: Operácie, zlomky a percentá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dátum a čas
1. Vyjadrenie času
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Vyjadrenie času
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Dátumy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Časy: Prítomný čas | Present Simple a Continuous
1. Present Simple: Základné tvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Present Simple: Základné tvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Present Continuous: Základné tvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Present Continuous: Základné tvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Present Simple 2: Rozšírené využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Present Simple 2: Rozšírené využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Present Continuous 2: Rozšírené využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 TEST - Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Slovesá
1. Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Modálne sloveso: CAN
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Modálne sloveso: CAN
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Slovesá: WANT a WOULD LIKE
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Slovesá: WANT a WOULD LIKE
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Slovesá: ING a TO
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 TEST - Slovesá: ING a TO
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Slovesá: MAKE a DO
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Sloveso: GET
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Gerundium
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Gerundium a Infinitív – výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Sloveso: LIKE
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Modálne sloveso: SHOULD
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Rozdiel medzi TALK, TELL, SPEAK a SAY
Dostupné len po zakúpení prístupu
Počitateľnosť podstatných mien
1. Podstatné mená: Počitateľné
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Podstatné mená: Počitateľné
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Podstatné mená: Nepočitateľné
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Podstatné mená: Nepočitateľné
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. SOME, ANY a NO
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - SOME, ANY a NO
Dostupné len po zakúpení prístupu
Predložky
1. Predložky: Času
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Predložky: Času
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Predložky: Miesta
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Predložky: Miesta
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Predložka BY
Dostupné len po zakúpení prístupu
Časy: Minulý čas | Past Simple
1. Minulý čas | Past Simple: To be
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: To be
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Minulý čas | Past Simple: Used to
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Used to
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Minulý čas | Past Simple: Rozšírené využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Minulý čas priebehový | Past Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Minulý čas jednoduchý a priebehový | Past Simple a Past Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Predminulý čas jednoduchý | Past perfect simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Predminulý čas priebehový | Past perfect continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
Časy: Budúci čas | Future Tense
1. Budúci čas: Will
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Budúci čas: Will
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Budúci čas: Going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Budúci čas: Going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Budúci čas: Present simple a Present continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Budúci čas: Present simple a Present continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Budúci čas: Future in the past - Budúcnosť v minulosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Budúci čas priebehový - Future continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Predbudúci čas: Future Perfect - Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Predbudúci čas - Priebehový: Future Perfect - Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Budúci čas GOING TO v minulosti – GOING TO in the past
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. To be about to
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.To be to do something
Dostupné len po zakúpení prístupu
Časy: Predprítomný čas | Present perfect
1. Predprítomný čas: Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Predprítomný čas: Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Predprítomný čas: just, already, yet
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Predprítomný čas: just, already, yet
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Predprítomný čas: for a since
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Predprítomný čas: for a since
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Predprítomný čas: never a ever
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Predprítomný čas: never a ever
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Predprítomný čas: gone a been
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 TEST - Predprítomný čas: gone a been
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 TEST - Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Predprítomný čas priebehový
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Predprítomný čas jednoduchý a priebehový
Dostupné len po zakúpení prístupu
Question tags
1. Question tags: Sloveso TO BE
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Question tags: Sloveso TO BE
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Question tags: Sloveso HAVE GOT
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Question tags: Sloveso HAVE GOT
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Question tags: Present Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Question tags: Present Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Question tags: Present Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Question tags: Present Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Question tags: Past Simple - TO BE
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 TEST - Question tags: Past Simple - TO BE
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Question tags: Past Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 TEST - Question tags: Past Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Question tags: Will
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.1 TEST - Question tags: Will
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Question tags: Going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.1 TEST - Question tags: Going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Question tags: Výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Question tags: Stručný prehľad
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Question tags: Modálne slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Trpný rod
1. Trpný rod: Prítomný čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Trpný rod: Prítomný čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Trpný rod: Budúci čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Trpný rod: Budúci čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Trpný rod: Minulý čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Trpný rod: Minulý čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Trpný rod: Budúci čas - going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Trpný rod: Prítomný čas priebehový
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príslovky
1. Príslovky: Spôsobu
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Príslovky: Spôsobu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ostatné
1. Nepriame otázky v angličtine
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Also, as well, too
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Rozdiel medzi AS a LIKE
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Vzťažné vety - which, who, that
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Would rather / Had better
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Wish / If only
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. To be supposed to
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Get used to
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Dôraz v anglickej vete
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Rozdiel medzi AS WELL AS a AND
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Rozdiel medzi EACH, EVERY, ALL
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. To be used to
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Rozdiel medzi EITHER a NEITHER
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. To have / get sth done
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Rozdiel medzi Other / Another / Others
Dostupné len po zakúpení prístupu
Podmienkové vety | Kondicionály
1. Nultý kondicionál | Zero conditional
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Prvý kondicionál | First conditional
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Porovnanie 0. a 1. kondicionálu | Zero and First conditional
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Druhý kondicionál | Second conditional
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Porovnanie 1. a 2. kondicionálu | First and Second
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Tretí kondicionál | Third condicional
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Porovnanie všetkých kondicionálov
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Podmienkové priebehové vety | Continuous Conditionals
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Zmiešané podmienkové vety | Mixed conditionals
Dostupné len po zakúpení prístupu
Nepriama reč
1. Nepriama reč - súslednosť časov
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Nepriama reč - otázky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Koniec kurz | Poďakovanie
Záverečná minireč :)
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Anglická gramatika

Janka S.

Anglická gramatika

Peter C.

Pozri aj tieto kurzy

3 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.