JavaScript a ES6

22h 34min
Čas
190
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.9
Hodnotenie
Pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu JavaScript a ES6

JavaScript je najpopulárnejší programovací jazyk súčasnosti. Má najživšiu vývojársku komunitu, o pracovné ponuky nie je núdza. React, Angular, Vue a Node patria medzi najžiadanejšie technológie. Všetky z nich vyžadujú moderný JavaScript. Tento kurz ťa naučí moderný JavaScript.

V tomto online kurze sa naučíš používať JavaScript v prehliadači. JavaScript začal ako skriptovací jazyk internetových prehliadačov. Slúžil na overenie, čo si správne vyplnil formulár. Dnes toho vie oveľa viac. Vieš ním:

 • čítať, upravovať a mazať HTML a CSS 
 • reagovať na udalosti v prehliadači 
 • reagovať na akcie používateľa 
 • ovládať prehliadač samotný 
 • robiť tak stránky interaktívnymi a meniť ich na aplikácie 

Dnes JavaScript existuje aj mimo prehliadača. Node.js ti dovolí jazykom JavaScript programovať na serveri, tým pádom JavaScript dnes vie nahradiť aj PHP, Ruby či Python. Ak sa zameriaš na JavaScript, nebudeš potrebovať žiaden iný programovací jazyk na vytvorenie plnohodnotnej webovej aplikácie. 

Tento online kurz sa venuje JavaScriptu v prehliadači. Na skutočných príkladoch sa naučíš syntax a pravidlá jazyka, ktoré platia všade, aj keby neskôr skočíš na server.

Na konci budeš vedieť JavaScript používať v prehliadači aj bez knižníc, ako jQuery. Ale hlavne sa naučíš písať dosť moderného JavaScriptu na to, aby si vedel používať Angular, React, Node, Vue a čokoľvek ďalšie, čo príde v budúcnosti.

Čo sa naučíš 

Okrem iného sa naučíš: 
 • syntax a pravidlá jazyka JavaScript 
 • JavaScript v prehliadači 
 • moderný ES6/ES7 JavaScript 
 • npm / yarn 
 • skrotiť Document Object Model 
 • zvládnuť Event Loop 
 • SVG animácie 
 • Webpack / Babel 
 • ES6 moduly 
 • asynchrónne programovanie, async/await, promises 

Prvá polovica online kurzu ťa oboznámi s jazykom na menších príkladoch. Dostaneš tiež kopu praktických rád pre prácu s Developer Tools v prehliadači. A pochopíš, čím sa JavaScript líši od iných programovacích jazykov. 

Druhá polovica sa venuje ES6, tzv. modernému JavaScriptu. Modulom, bundlerom, package manažérom. Všetko veci, ktoré potrebuješ zvládnuť pre Angular či React.

Čo všetko dostaneš

 • nadupaných 170 kapitol online kurzu,
 • viac ako 22 hodín videotutoriálov,
 • zdrojové kódy na stiahnutie,
 • certifikát o absolvovaní online kurzu JavaScript a ES6,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, ak nebudeš s kurzom spokojný.
Online kurz JavaScript a ES6 je možné

Zoznam kapitol

JavaScript je tu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
03 Dám ti knihy od múdrejších ľudí, MDN = áno
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
★ Zadanie 01
Dostupné len po zakúpení prístupu
Naučím ťa programovať hry!
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Inštaluj si, nastavím ti
★ Zadanie 02
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Install #1 Node, npm, package manažéri, Terminal
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Install #2 Textové editory, Sublime nastavenia, JS package
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Install #3 Lepšie dopĺňanie kódu cez Tern.js
Dostupné len po zakúpení prístupu
JS v prehliadači
★ Zadanie 03
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
12 Click na mašinu, String vs Number, Type Coercion
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Kolekcia na pole, NodeList vs Array, poľná frustrácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 DOM Polyfill Shim, si sochár, vyhadzuj kód veselo
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 _lodash, externé knižnice, otherDude
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 localStorage - ako cookies, len sexy
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 JSON formát, náš kamarát, v localStorage
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 localStorage limitácie a kde sa používa naozaj
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 04
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 JSON, tučné triky v Devtools konzole
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Default operátor || "všetko je fajn, keď mám funkciu"
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Document vs. Window object, globálne premenné, JS environment
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 MODULE PATTERN #1 anonymné IIFE, local function scope
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 MODULE PATTERN #2 fun Declaration vs. Expression, Hoisting
Dostupné len po zakúpení prístupu
Nemusíš všetko (+ frustrujúce úlohy)
Dostupné len po zakúpení prístupu
JavaScriptové špecialitky 1
24 Ak začínaš + ktorý jazyk si vybrať (či neskoro na takú otázku?)
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 Špecialitky #1 JavaScript wat
Dostupné len po zakúpení prístupu
26 Špecialitky #2 Začiatky JS, ECMAScript, Node.js, V8
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 Špecialitky #3 JS dnes, JS nemá Classy, letmý stret s Prototypom
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 Špecialitky #4 Elegantný kód, Java vs JavaScript
Dostupné len po zakúpení prístupu
29 Špecialitky #5 String, Number, Math.object()
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 05
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 Špecialitky #6 NaN a Infinity, číselné kuriozity (to sa rýmuje)
Dostupné len po zakúpení prístupu
31 Špecialitky #7 Truthy/Falsy && Coercion || == vs === comedy !!
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 Špecialitky #8 Premenné, Hoisting, Scope, for a VAR vs. LET
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 Špecialitky #9 {object} [array] prototype, srandy s FOR cyklom
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 Špecialitky #10 funkcie() expression/stmnt, arguments.obj(), hodnota this
Dostupné len po zakúpení prístupu
35 Špecialitky #X-II funkcie() call/apply, "konštruktor" cez new
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 06
Dostupné len po zakúpení prístupu
SVG (a strict mode)
Dostupné v ukážke kurzu
37 SVG formát, SVG HTML element, vektory sú tvoj kamarát
Dostupné len po zakúpení prístupu
38 SVG atribúty, smeksi animácie, appky a galérie SVG ikoniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
39 SVG v HTML, aký máš dlhý a nebuď deprecated 👎 😭
Dostupné len po zakúpení prístupu
40 Keď píšem do inputu, SVG kruh sa vypĺňa jak treba
Dostupné len po zakúpení prístupu
41 Ja som mal trojku z matiky, čo sa bojíš
Dostupné len po zakúpení prístupu
42 Točíme kruh, už sa hráme s farbami, dočkal si sa, juch
Dostupné len po zakúpení prístupu
43 Classlist.toggle(), SVG stroke zdedil farbu z color
Dostupné len po zakúpení prístupu
44 SVG + CSS3 bounce animácia, máme spinner jak nišť
Dostupné len po zakúpení prístupu
45 Kompatibilitititalita s vieš čím, finálne SVG slová, úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 07
Dostupné len po zakúpení prístupu
NPM a Babel
46 Úvod do ES6 alebo ES2015, pretože je to to isté ale ES6 je kratšie
Dostupné len po zakúpení prístupu
47 Tvoj prvý ES6 kód (...rest, => fun, class)
Dostupné len po zakúpení prístupu
48 Ešte stále tvoj prvý ES6 kód (default params, method(), BABEL)
Dostupné len po zakúpení prístupu
49 NPM a rozprávka o moduloch, sadnite si deti
Dostupné len po zakúpení prístupu
50 NPM, Code Reuse, Modul vs Package, [n]ode [p]ackage [m]anager
Dostupné len po zakúpení prístupu
51 NPM, konzolový rýchlokurz, local vs global inštalácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
52 NPM init, package.json súbor, sladké dependencies
Dostupné len po zakúpení prístupu
53 NPM, node_modules, koľko ti zaberá? pošli mi tvoj package
Dostupné len po zakúpení prístupu
54 NPM, devDependencies, Production vs Development prostredie
Dostupné len po zakúpení prístupu
55 (npm) BABEL, moderný kód v starých prehliadačoch, Babel pluginy
Dostupné len po zakúpení prístupu
56 (npm) BABEL, ES2015+/ES6+ polyfill veď, watcher
Dostupné len po zakúpení prístupu
57 (npm) BABEL, transpiller, večná súčasť života nášho
Dostupné len po zakúpení prístupu
ESLint a VSCode videá
Dostupné len po zakúpení prístupu
ES6+ / ES2015+
58 ES6/01 ES6 v zmysle ES2015+
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
60 ES6/03 Arrow functions(2) => pravidlá pre this
Dostupné len po zakúpení prístupu
61 ES6/04 Arrow functions(3) nemá this => non-binding this
Dostupné len po zakúpení prístupu
62 ES6/05 { block scope } 01 let, hoisting, implicit/explicit block
Dostupné len po zakúpení prístupu
63 ES6/06 { block scope } 02 let v cykloch, async programovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
64 ES6/07 CONST vs. VAR vs. LET, style guides
Dostupné len po zakúpení prístupu
65 ES6/08 Object Literal Extensions, objekty sú fajn a teraz ešte viac
Dostupné len po zakúpení prístupu
66 ES6/09 Object destructuring / Destructuring assignment
Dostupné len po zakúpení prístupu
67 ES6/10 ...rest / spread... parametre
Dostupné len po zakúpení prístupu
68 ES6/11 Default parameters vs. Default operator
Dostupné len po zakúpení prístupu
69 ES6/12 Template `Strings`, Smart Strings
Dostupné len po zakúpení prístupu
70 ES6/13 Novinky v String / Number / Math
Dostupné len po zakúpení prístupu
71 ES6/14 Novinky v Array
Dostupné len po zakúpení prístupu
72 ES6/15 Iterators, nový FOR...OF cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
73 ES6/16 Generator functions* 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
74 ES6/17 Generator functions* 2, idGenerator
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
76 ES6/19 Promises 02 - timer cez sľub, all, race (prax)
Dostupné len po zakúpení prístupu
77 ES6/20 Asynchrónne programovanie, ASYNC/AWAIT (teória)
Dostupné len po zakúpení prístupu
78 ES6/21 ASYNC/AWAIT (prax), callback hell choď preč
Dostupné len po zakúpení prístupu
79 ES6/22 SET (ako pole, kde každá hodnota je unikát)
Dostupné len po zakúpení prístupu
80 ES6/23 MAP (ako objekt, kde kľúč môže byť aj ne-string)
Dostupné len po zakúpení prístupu
81 ES6/24 Symbol (nový dátový typ)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
83 ES6/26 Proxies, sprav si špióna, zostaneš čistý
Dostupné len po zakúpení prístupu
84 ES6/27 Chuťovky z budúcnosti, Exponentiation, UNICODE, viac
Dostupné len po zakúpení prístupu
85 ES6/28 Class, extends, super()
Dostupné len po zakúpení prístupu
86 ES6 Modules 01, rozbi kód na súbory (teória)
Dostupné len po zakúpení prístupu
87 ES6 Modules 02, z Patternu na Modul
Dostupné len po zakúpení prístupu
88 ES6 Modules 03, IMPORT / EXPORT
Dostupné len po zakúpení prístupu
89 ES6 moduly zatiaľ pomalé, prepáč
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue.js a jQuery BONUSY
Dostupné v ukážke kurzu
91 [BONUS] Vue.js appka 02: reaktívne elementy
Dostupné len po zakúpení prístupu
92 [BONUS] Vue.js appka 03: animácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
🔥Vue.js + SPA kurz! 🔥
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 08
Dostupné len po zakúpení prístupu
93 [BONUS] Email obfuscation, skry ho pred robotom;)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Efektívny JavaScript a animácie
94 Efektívny kód, async/defer
Dostupné len po zakúpení prístupu
96 Performance 01 / ako spúšťať menej kódu, Progress Indicator 01
Dostupné len po zakúpení prístupu
97 Performance 02 / Progress Indicator 02
Dostupné len po zakúpení prístupu
98 Performance 03 / odmeraj si FPS (lebo chceš 60fps a nemáš)
Dostupné len po zakúpení prístupu
99 Throttle
Dostupné len po zakúpení prístupu
100 Debounce (video 100, ha!)
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 09
Dostupné len po zakúpení prístupu
101 DevTools PerfTools (zmákni Performance Tab v DevTools)
Dostupné len po zakúpení prístupu
102 Rendering / Painting / Scripting / Reflow / Layout v prehliadači
Dostupné len po zakúpení prístupu
103 Ako nájsť BOTTLENECK v kóde cez Performance Tools
Dostupné len po zakúpení prístupu
104 Svižné animácie 01 / ScaleX brácho
Dostupné len po zakúpení prístupu
105 Svižné animácie 02 / žiadny PAINT cez TRANSFORM
Dostupné len po zakúpení prístupu
106 Svižné animácie 03 / oklam oko cez EASING
Dostupné len po zakúpení prístupu
107 Top/Left vs CSS transform (gule nablýskané)
Dostupné len po zakúpení prístupu
108 Compositing
Dostupné len po zakúpení prístupu
109 Čo môžeš a NESMIEŠ meniť, ak chceš rýchle animácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
110 will-change
Dostupné len po zakúpení prístupu
111 DOM výkon 01 / odmeraj si koľko ti trvá (kód)
Dostupné len po zakúpení prístupu
112 DOM výkon 02 / prvý veľký performance test
Dostupné len po zakúpení prístupu
113 DOM výkon 03 / 5 spôsobov rýchlej DOM manipulácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
114 requestAnimationFrame (a nie setTimeout/setInterval)
Dostupné len po zakúpení prístupu
115 requestAnimationFrame - zosynchronizuj sa s monitorom
Dostupné len po zakúpení prístupu
116 setInterval vs setTimeout vs rAF (kedy ktorý? jeden nikdy)
Dostupné len po zakúpení prístupu
117 Multithreading, buď vláčna, vláknatá
Dostupné len po zakúpení prístupu
118 Web Workers 01
Dostupné len po zakúpení prístupu
119 Web Workers 02, sieťový roboš
Dostupné len po zakúpení prístupu
120 Micro Tasks (rozbi masívny náklad na kúsky)
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 10
Dostupné len po zakúpení prístupu
121 269 tipov pre rýchly JavaScript
Dostupné len po zakúpení prístupu
122 Ďalších 167 tipov pre rýchly JavaScript
Dostupné len po zakúpení prístupu
123 Animačné knižnice
Dostupné len po zakúpení prístupu
124 anime.js
Dostupné len po zakúpení prístupu
125 Posledný trik a finále JS efektivity
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 11
Dostupné len po zakúpení prístupu
Module Bundler (Parcel) a YARN
126 Používam BUNDLER, kradnem z Redditu 01
Dostupné len po zakúpení prístupu
127 Používam BUNDLER, kradnem z Redditu 02
Dostupné len po zakúpení prístupu
128 Čo je MODULE BUNDLER? PARCEL vs WEBPACK
Dostupné len po zakúpení prístupu
129 Užitočné NPM package, tvoj švédsky stôl technológií, nažer sa
Dostupné len po zakúpení prístupu
130 PARCEL WORKFLOW 01 sass, babel, autoprefix
Dostupné len po zakúpení prístupu
131 PARCEL WORKFLOW 02 postcss-uncss, build
Dostupné len po zakúpení prístupu
132 BUILD STEP, DEV vs PRODUCTION server, Document Root
Dostupné len po zakúpení prístupu
133 YARN vs NPM
Dostupné len po zakúpení prístupu
134 JavaScript frontend 2018, toto všetko musím vedieť? Spoiler: NIE
Dostupné len po zakúpení prístupu
135 yarn outdated, upgrade-interactive, package.json ~verzie
Dostupné len po zakúpení prístupu
136 Návrh nového projektu, Vanilla Dudes, Class pre formuláre
Dostupné len po zakúpení prístupu
137 Form.js Getters/Setters, žiadne bodkočiarky??
Dostupné len po zakúpení prístupu
138 EVENT DELEGATION
Dostupné len po zakúpení prístupu
139 Create new dude, z Formu do DOMu
Dostupné len po zakúpení prístupu
140 Validácia, HTML5 dataset
Dostupné len po zakúpení prístupu
141 Z JSONu do stránky, default parameters
Dostupné len po zakúpení prístupu
142 Môj proces™, ako som to spravil naozaj, každý je iný #verydeep
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie 12
Dostupné len po zakúpení prístupu
NPM build tool (vs Grunt/Gulp)
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
★ Zadanie 13
Dostupné len po zakúpení prístupu
Webpack (Module Bundler)
146 WEBPACK
Dostupné len po zakúpení prístupu
147 WEBPACK 4+ zero config - bundling ÁNO, konfigurák NIE
Dostupné len po zakúpení prístupu
148 WEBPACK config file, source maps, cache busting
Dostupné len po zakúpení prístupu
149 WEBPACK plugins, CleanWebpackPlugin, HtmlWebpackPlugin
Dostupné len po zakúpení prístupu
150 WEBPACK config pre DEV a PRODUCTION, Webpack DEV SERVER
Dostupné len po zakúpení prístupu
151 WEBPACK loaders 01, babel, regex, config generátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
152 WEBPACK loaders 02, Sass, CSS, style
Dostupné len po zakúpení prístupu
153 WEBPACK extract CSS to file, CleanCSS, PostCSS, PurifyCSS
Dostupné len po zakúpení prístupu
154 WEBPACK img/file loaders, obrázky, CHUNKHASH vs HASH
Dostupné len po zakúpení prístupu
155 Webpack TREE SHAKING (automaticky vysekne nepoužívaný JS kód)
Dostupné len po zakúpení prístupu
156 Náš kód je prerastené prasa, ale taký je život (+ ENV variables)
Dostupné len po zakúpení prístupu
157 WEBPACK ezoterično (Hot Module Replacement, ImageOptim a tak)
Dostupné len po zakúpení prístupu
158 jQuery je mŕtve? Sám si! (pozor: padnú nadávky, rúham sa)
Dostupné len po zakúpení prístupu
159 WEBPACK Visualizer
Dostupné len po zakúpení prístupu
JavaScriptové špecialitky 2
160 JavaScript špecialitky #2, stiahni si moje šťavnaté PDF
Dostupné len po zakúpení prístupu
161 Nečakané CSS tipy a takmer že až programátorské rady
Dostupné len po zakúpení prístupu
162 CLOSURES
Dostupné len po zakúpení prístupu
163 Ukradni mi dáta z kurzov, vypočímatematikuj priemernú dĺžku videí
Dostupné len po zakúpení prístupu
164 PROTOTYPE
Dostupné len po zakúpení prístupu
165 3 spôsoby ako zadeliť DEDIČNOSŤ v JS
Dostupné len po zakúpení prístupu
166 OLOO vs ES6 Class
Dostupné len po zakúpení prístupu
★ Zadanie na koniec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vlastný NPM package
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
169 Vlastný NPM package, Maštalizátor 03, NPM PUBLISH, Tomáš žije
Dostupné len po zakúpení prístupu
170 Sme tu, sme povznesení
Dostupné len po zakúpení prístupu
Poď ma sledovať, creep
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

JavaScript a ES6

Roman K.

JavaScript a ES6

Pracovať bez srandy by nebolo ono!!! Len tak ďalej Yablko...

Zsolt G.

Pozri aj tieto kurzy

Yablko (Roman Hraška) Yablko (Roman Hraška)
Front-end, back-end
22 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.