Microsoft Excel pre pokročilých

12h 7min
Čas
169
Kapitol
Office
Kategória
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Microsoft Excel pre pokročilých

V online kurze Excelu pre pokročilých sa nachádza 93 videí, čo predstavuje takmer 8 hodín videotutoriálov. Kurz je určený používateľom, ktorí už s programom Excel majú skúsenosti a radi by sa naučili používať pokročilé nástroje Excelu efektívne a do praxe.

Kurz je zameraný na pokročilé vzorce a funkcie (vnorené, podmienkové, vyhľadávacie, databázové, sumarizačné...), na komplexnú prácu s kontingenčnými tabuľkami, tvorby analýz a výstupov, medzisúčtov aj makrá bez nutnosti programovania.

Každý nástroj Excelu, ktorý v kurze nájdete je vysvetlený na reálnych príkladoch z praxe. Kurz obsahuje aj vzorové tabuľky, testovacie zadania, na ktorých si naučené veci môžeš otestovať a následne skontrolovať vo videu s riešením.


Čo sa naučíš v kurze Excel pre pokročilých

 • ako používať rozšírené filtre v Exceli
 • pracovať so správcom názvov
 • pracovať s funkciami v Exceli:
  • zaokrúhľovanie
  • vnorené funkcie
  • podmienkové, logické funkcie (IF, AND, OR, IFS)
  • matematické funkcie (SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUM IFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, MAXIFS, MINIFS)
  • vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP INTERVAL, IFERROR, INDEX a MATCH, CHOOSE, INDIRECT)
  • databázové funkcie (DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT, DCOUNTA)
  • textové funkcie (TRIM, VALUE, PROPER, UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, MID, SUBSTITUTE, TEXT JOIN)
 • podmienené formátovanie
 • kontingenčné tabuľky - ako a kedy ich používať, funkcie, výpočty a vzorce v kontingenčných tabuľkách
 • medzisúčty
 • dynamické dopĺňanie a overovanie údajov
 • makrá - načo slúžia, ako ich vytvoriť, absolútne a relatívne makrá


Čo všetko dostaneš

 • cvičné súbory, testy na preskúšanie naučeného,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný,
 • certifikát o absolvovaní kurzu Microsoft Excel pre pokročilých.

Zoznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
Úvod do kurzu
Predstavenie kurzu Excel pre pokročilých
Dostupné len po zakúpení prístupu
Prilepiť špeciálne
1. Matematika cez Prilepiť špeciálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Obrázok s prepojením
Dostupné len po zakúpení prístupu
Formatovanie buniek
Text a číslo
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dátumy - vlastný formát
Dostupné len po zakúpení prístupu
Filtre
Viacnásobné zoradenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zmena filtrovaných údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rozšírené filtre
Rozšírený filter - kedy ho používať a načo slúži
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rozšírený filter - ako funguje a vytvorenie kritérií
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rozšírený filter - zástupné znaky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rozšírený filter - filtrovanie len niektorých stĺpcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST - Rozšírený filter
Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Video - Riešenie testu - Rozšírený filter
Dostupné len po zakúpení prístupu
Správca názvov
Správca názvov - pomenovanie a presúvanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Správca názvov - rozšírenie oblasti alebo odstránenie názvu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Správca názvov - využívanie pomenovaní vo vzorcoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
Správca názvov - prieniky v tabuľkách
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vzorce - výpočty
Ukotvenie bunky, riadkov a stĺpcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zobrazenie vzorcov, nasledovníci, vyhodnotiť vzorce
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vzorce cez Prilepiť špeciálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST - Vzorce
Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Video - Riešenie testu - Vzorce
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - základné
SUBTOTAL - súčtový riadok
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUBTOTAL vs. SUM
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - zaokrúhľovanie
ROUND
Dostupné len po zakúpení prístupu
ROUNDUP a ROUNDDOWN
Dostupné len po zakúpení prístupu
MROUND, CEILING a FLOOR
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zaokrúhľovanie na milióny a pod.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - vnorené
Vnorené funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - logické, podmienkové
IF a AND - Viacnásobné podmienky a zároveň
Dostupné len po zakúpení prístupu
IF a OR - Viacnásobné podmienky alebo
Dostupné len po zakúpení prístupu
IF, AND a OR - Viacnásobne vnorený
Dostupné len po zakúpení prístupu
IF AND a OR - Zápis iným spôsobom
Dostupné len po zakúpení prístupu
IFS - prístupná vo verzii 365 (2016)
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST - Funkcie - logické a podmienkové
Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Video - Riešenie testu - Logické funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - matematika s podmienkami
SUMIF - Súčet na základe 1 podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
COUNTIF - Počet na základe 1 podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
AVERAGEIF - Priemer na základe 1 podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUMIFS - Súčet na základe viacerých podmienok
Dostupné len po zakúpení prístupu
AVERAGEIFS - Priemer na základe viacerých podmienok
Dostupné len po zakúpení prístupu
COUNTIFS - Počet na základe viacerých podmienok
Dostupné len po zakúpení prístupu
MAXIFS - Maximum na základe viacerých podmienok
Dostupné len po zakúpení prístupu
MINIFS - Minimum na základe viacerých podmienok
Dostupné len po zakúpení prístupu
Podmienky > a < naviazané na bunky
Dostupné len po zakúpení prístupu
FREQUENCY - Počet výskytov určitých hodnôt
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST - Funkcie - Matematika s podmienkami
Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Video - Riešenie - Funkcie matematické a podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - filtrovanie a zoraďovanie
Tabuľka - Filtrovanie a zoraďovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
FILTER - Ako filtrovať cez funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
FILTER - podmienky AND a OR
Dostupné len po zakúpení prístupu
SORT - Ako zoradiť údaje cez funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
SORTBY - Ako zoradiť údaje na základe viacerých údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
FITLER a SORT(BY) - Ako vnorená funkcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - vyhľadávacie
VLOOKUP - Priraďovanie údajov z tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
HLOOKUP - Priraďovanie údajov z tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP - Priraďovane údajov na základe intervalov
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP - označovanie tabuliek - tabuľka a stĺpce
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP - označovanie tabuliek - pole názvov
Dostupné len po zakúpení prístupu
IFERROR - náhrada chbových hlásení
Dostupné len po zakúpení prístupu
INDEX a MATCH - vyhľadávanie a priraďovanie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
CHOOSE - výber akcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP vs. INDEX a MATCH
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP a MATCH
Dostupné len po zakúpení prístupu
INDIRECT
Dostupné len po zakúpení prístupu
XLOOKUP
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP - Obrázky
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP bez zdrojovej tabuľky
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST - Vyhľadávacie funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
OFFSET - Relatívne adresy a oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP + MATCH + INDIRECT + pole názvov - čerpanie z viacerých tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - matematika - lepšie súčtové riadky
AGGREGATE - lepšie súčtové riadky
Dostupné len po zakúpení prístupu
AGGREGATE - ukážka na praktickom príklade
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - databázové
DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT, DCOUNTA
Dostupné len po zakúpení prístupu
DGET
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST - Funkcie - Databázové
Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Video - Riešenie - Funkcie - Databázové
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - textové
TRIM
Dostupné len po zakúpení prístupu
VALUE
Dostupné len po zakúpení prístupu
PROPER
Dostupné len po zakúpení prístupu
UPPER
Dostupné len po zakúpení prístupu
LOWER
Dostupné len po zakúpení prístupu
LEFT
Dostupné len po zakúpení prístupu
MID
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUBSTITUTE
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEXTJOIN
Dostupné len po zakúpení prístupu
EXACT
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEXT
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST - Textové funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - dátumové
DATEDIF
Dostupné len po zakúpení prístupu
EDATE
Dostupné len po zakúpení prístupu
Matice - vzorce a funkcie
Matice - Výpočty pomocou matíc
Dostupné len po zakúpení prístupu
Matice - Alternatíva k SUMIF, SUMIFS... a databázovým funkciám DSUM, DAVERAGE...
Dostupné len po zakúpení prístupu
Podmienené formátovanie
Označenie celého riadka alebo stĺpca
Dostupné len po zakúpení prístupu
Označenie celého riadka a funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky
TABUĽKA - Kontingenčky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - kedy ich používať?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - vytvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - funkcie a viaceré položky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - ID počet
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - karta návrh
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - filtrovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - výpočty a vzorce
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - percentuálne podiely
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - plus a mínus
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - vypísanie čísel
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - zoskupovanie dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - zoskupovanie dátumov alebo času
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - obnovenie údajov a rozšírenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - rozšírenie údajov pre viaceré KT
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - viacnásobné filtrovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - vymazať, označiť, presunúť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - kontingenčný graf
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - polia, tlačidlá a filtre
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - kopírovanie tabuľky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - 2x klik
Dostupné len po zakúpení prístupu
KT - Šírky stĺpcov - fixnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
KT - Filtrovanie pomocných stĺpcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
KT - Priemer cez vypočítavané polia
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST - Kontingenčné tabuľky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontingenčné tabuľky - Ako spraviť čiastočnú sumarizáciu v koláčovom grafe
Dostupné len po zakúpení prístupu
KT - Ako vytvoriť KT z 2 a viac tabuliek (rovnako pomenované stĺpce)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Medzisúčty
TABUĽKA - Medzisúčty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Medzisúčty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Medzisúčty - nastavenie farby
Dostupné len po zakúpení prístupu
Medzisúčty - zoskupovanie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Test - Medzisúčty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dynamické dopĺňanie
Dynamické dopĺňanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Overovanie údajov
Overovanie údajov - viacúrovňový zoznam
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zabezpečenie hárku a zošita
Rôzne heslá pre rôzne oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
Makrá
Makrá - načo slúžia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Makrá - ako ich vytvoriť a aké typy existujú
Dostupné len po zakúpení prístupu
Makrá - vytvorenie absolútneho makra
Dostupné len po zakúpení prístupu
Makrá - relatívne makrá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Makrá - uloženie súboru s makrami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Test na pracovný pohovor
ZADANIE + TABUĽKA k TESTU
Dostupné len po zakúpení prístupu
1. Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.1 Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Tipy a triky aj mimo pokročilej úrovni
Zabezpečenie len niektorých buniek v hárku
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zrušenie chráneného zobrazenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Komentár ako alternatíva k prepojenia - foto v komentári
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zrušenie zaheslovania hárku, ak ste zabudli/nemáte heslo
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vaše otázky, moje riešenia
1. Grafy podľa času
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Správny výpočet DPH
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Filtrovanie podľa času - celé hodiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Filtrovanie párnych a nepárnych čísel
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Nuly na začiatku
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Kde nájdem rýchlo súčet
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Pohlavie z rodného čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Filtrovanie prvých 15 dní
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Výplaty v Exceli - koľko potrebujem akých bankoviek?
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.1 Výplaty v Exceli - Riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Porovnanie 2 tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Len textové hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Prieniky a podmienené formátovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Zaokrúhlenie na 0,5 €
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Doplnenie prazdnych buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Preklopenie tabuľky a priradenie hodnôt
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Microsoft Excel pre pokročilých

Peter M.

Microsoft Excel pre pokročilých

Výborné kurzy, pre mňa plno nových informácií, ktoré určite využijem. Keďže som robil aj Word a Excel 365 pre začiatočníkov a mierne pokročilých, len som nestihol ohodnotiť aj tie kurzy čo ma veľmi mrzí, končil som ich v noci ako tento. Ešte raz ďakujem.

Branislav J.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina Michal Šurina
Microsoft Office (Excel, VBA, Word, PowerPoint, Power BI, Access, Outlook, Forms...) WordPress, Canva
18 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.