SQL databázy: MySQL a SQLite

8h 59min
Čas
78
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.9
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu SQL databázy: MySQL a SQLite

V online kurze SQL databázy sa naučíš komunikovať s databázami. Databáza skladuje údaje a dokáže ti ich poskytnúť, ak sa správne spýtaš. To sa naučíš. Každá moderná stránka a aplikácia používa databázu. Všetky príspevky na sociálnej sieti, všetky produkty v eshope, všetky online kurzy na tejto stránke sú uložené v SQL databáze. Aj text, ktorý práve čítaš. Kontakty a SMSky v telefóne? Databáza. Že ti to zobrazí správne číslo, keď začneš písať "babka"? Správna žiadosť na databázu. 

Databáza drží údaje, dovolí ti pridávať nové, upravovať a mazať existujúce a vyberať špecifické údaje na základe podmienok. Ak si napríklad v e-shope vyberieš kategóriu "vysávače", nechceš tam vidieť klobásy. Preto si potrebuješ správne navrhnúť SQL databázu a klásť jej správne otázky. Okrem toho údaje v databáze vieš analyzovať, robiť medzi nimi výpočty a štatistku. Koľko červených kolobežiek sa predalo v druhý pondelok tretieho mesiaca poobede? Databáza sa nepýta prečo to potrebuješ vedieť, ale ak jej dáš správnu žiadosť, dostaneš správnu odpoveď.

Online kurz SQL databázy

S SQL databázou komunikuješ pomocou jazyka SQL. Cieľom tohto online kurzu je naučiť ťa písať samotný SQL kód a tiež používať tento SQL kód v spolupráci s programovacím jazykom (napríklad PHP) tak, aby z toho vznikla funkčná webová aplikácia. SQL je všeobecný jazyk pre komunikáciu s konkrétnym databázovým systémom. 

MySQL a SQLite patria medzi tie najpopulárnejšie pri webstránkach, aplikáciách a startupoch. A presne týmto sa budeme venovať v tomto online kurze.

Tematicky sa online kurz SQL skladá z troch častí:

Prvá časť sa venuje databázam všeobecne. Naučíš sa tu o relačných databázových systémoch. Tie delia všetky dáta do tabuliek, ktoré spolu prepájame pomocou tzv. vzťahov. Napríklad táto stránka eviduje videá, kurzy a inštruktorov a má rovnomenné tabuľky. Prepojenia medzi nimi hovoria, že každé video patrí konkrétnemu online kurzu a každý online kurz patrí konkrétnemu inštruktorovi. Vďaka tomu sa na stránke kurzu vždy zobrazia správne videá a na základe sledovanosti videí vieš spraviť štatistické výstupy o populárnosti online kurzov a inštruktorov. 

V tomto online kurze sa naučíš tiež rozdiely medzi MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite a NoSQL. NoSQL neskôr dostane samostatný online kurz. 

Druhá časť tvorí jadro online kurzu SQL. Tu sa informácie pretavia do praxe. Tu sa naučíš písať skutočný SQL kód s praktickými ukážkami na ozajstnej databáze. Naučíš sa vytvárať SQL databázy, spravovať ich, spúšťať databázové príkazy. Naučíš sa písať tzv. SQL queries, dopyty na databázu, klásť spomínané žiadosti. Pre svoju popularitu sa v tejto časti online kurzu používa systém MySQL, ale jazyk SQL je všeobecný a jeho príkazy fungujú aj pri PostgreSQL, SQLite či Oracle.

Tretia časť online kurzu SQL databáz vezme spomínanú databázu, preklopí ju do systému SQLite a vystavia okolo nej skutočnú aplikáciu. SQLite používaš práve teraz, pretože túto stránku čítaš vo webovom prehliadači. Alebo na telefóne. Prehliadače si tam ukladajú nastavenia, iOS, Android, Windows 10 používajú SQLite, OSX na ňom beží. Herné konzole, drony, autá, lietadlá a všemožné smart zariadenia používajú SQLite databázy, pretože sú svižné a šikovné. 

Čo všetko dostaneš v tomto online kurze SQL

  • videotutoriály o SQL databázach MySQL a SQLite,
  • moderované diskusné fórum lektorom Romanom Hraškom,
  • certifikát o absolvovaní online kurzu SQL databázy: MySQL a SQLite,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom SQL.
Online kurz SQL databázy: MySQL a SQLite je možné

Zoznam kapitol

Relačné databázy pre teba a pre mňa
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Tučný ERD diagram, jeden obrázok za tisíc vťahov
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 SQL vs. MySQL vs. PostgreSQL vs. MSSQL vs. Oracle vs. the World
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 vs. SQLite vs. NoSQL (MongoDB, CouchDB, Redis) vs. Dracula 3000
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 SQL Queries, škandalózne neslýchané IDčka, URL adresy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kde ma nájdeš, mňa, yablka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Nainštaluj server a skroť mocné nástroje
Laragon namiesto MAMP (hlavne pre Windows)
Dostupné len po zakúpení prístupu
HeidiSQL, nepotrebuješ každý program
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ak sa ti cez Laragon nedá pripojiť k databáze
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Poď, poď, inštaluj server databázový, objav phpMyAdmin boľavý
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Kreácia databázy, čo je Collation, utf8mb4, starý/dobrý import/export
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Login do databázy, vstúp do nej na hostigu, objav DB nástroje
Dostupné len po zakúpení prístupu
MySQL, poď do toho
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
13 MySQL INSERT, strčím ti tam hodnotu, NULL, DEFAULT
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 MySQL NULLIF, ako na sladké diery v databáze a IS NULL prázdnotu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
16 MySQL DELETE, TRUNCATE, CREATE, DROP, zničím ťa komplet
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 MySQL LIKE, pokročilý SELECT, hľadanie v názvoch, COUNT() riadkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 MySQL JOIN, spojenie viacerých tabuliek, jak tá scéna z avatara
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 MySQL RIGHT JOIN, LEFT JOIN, INNER JOIN, zo všetkých strán
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 MySQL OUTER JOIN, UNION (nie tá poisťovňa) ALIAS (nie ten seriál)
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 MySQL SUBQUERY vs JOIN, Inception medzi queries, zopakujem ti
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 MySQL GROUP BY, HAVING, DISTINCT, správne poradie SQL príkazov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Nemusíš všetko (+ frustrujúce úlohy)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vytvor si novú databázu / tabuľku, šup
23 MySQL CREATE, vytváranie databázy, dátové typy, milión nedáš
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 MySQL TRIGGER, keď sa stane niečo, nech sa stane niečo iné
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 MySQL PIVOT tabuľky, VZŤAHY 1:N, 1:1, M:N, funkcia GROUP_CONCAT
Dostupné len po zakúpení prístupu
MySQL pre pokročilejšejších
26 Nie sú tie PIVOT tabuľky zbytočne zložité? Kecajme radšej o kritikoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 Niekedy stačí viac jednoduchších queries namiesto veľkého GROUP BY
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 MySQL GROUP BY ešte raz, pretože naň nestačí jedno video
Dostupné len po zakúpení prístupu
29 MySQL GROUP BY na ŠTATISTIKU cez zlúčenie viacerých riadkov pod jeden
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 INDEXy pre zrýchlenie databázy, typy, na kerý stĺpec INDEX dať
Dostupné len po zakúpení prístupu
31 STORED PROCEDURES, vlastné funkcie, LOOP REPEAT SQL príkazov, UNIQUE index
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 MySQL EXPLAIN, rýchlosť SELECTu s a bez INDEXU, kedy ich NEpoužívať
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 MySQL cez KONZOLU, kde si databáza ukladá súbory na disku?
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 MySQL cez KONZOLU 2, tipy & triky & výhody konzole oproti GUI programu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Storage Engines a FULLTEXT vyhľadávanie
35 MySQL STORAGE ENGINES, InnoDB vs MyISAM vs MariaDB (to si nečakal)
Dostupné len po zakúpení prístupu
36 SQL TRANSAKCIE a praktické porovnanie InnoDB vs MyISAM
Dostupné len po zakúpení prístupu
37 vs CSV vs MEMORY vs BLACKHOLE vs FREDDY vs JASON
Dostupné len po zakúpení prístupu
38 MySQL FULLTEXT SEARCH vyhľadávanie vs WHERE LIKE porovnávanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
39 FULLTEXT INDEX, porovnávanie slov podľa toho ako znejú cez SOUNDEX
Dostupné len po zakúpení prístupu
40 FULLTEXT IN NATURAL LANGUAGE MODE vs IN BOOLEAN MODE
Dostupné len po zakúpení prístupu
41 vs WITH QUERY EXPANSION, pravidlá FULLTEXT indexu, rozdiely v InnoDB/MyISAM
Dostupné len po zakúpení prístupu
42 MySQL FOREIGN KEY CONSTRAINTS, ochrana hodnôt v DB, automatické mazanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
43 ON UPDATE DELETE CASCADE, auto-mazanie z dcérskej tabuľky, komplet deštrukcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
44 MySQL neni na prd, inak by som nerobil kurz;) Zmena DEFAULT nastavení
Dostupné len po zakúpení prístupu
45 Zmena MySQL nastavení cez konfiguračný súbor, moja prosba, KONIEC MySQL
Dostupné len po zakúpení prístupu
SQLite
46 SQLite, najpoužívanejší databázový systém, výhody a nevýhody a tak vôbec
Dostupné len po zakúpení prístupu
47 Lumen, API aplikácie, PHP frameworky, náradie a nástroje pre SQLite
Dostupné len po zakúpení prístupu
48 SQLite Tools, SQLPro for SQLite, SQLiteManager, sqlite3 cez konzolu
Dostupné len po zakúpení prístupu
49 SQLite Tools, phpLiteAdmin, Adminer pre SQLite, PHPStorm
Dostupné len po zakúpení prístupu
50 SQLite cez Adminer, Adminer pluginy, témy a VYTVORENIE SQLite databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
ADMINER: ak nefunguje prihlásenie do adminer
Dostupné len po zakúpení prístupu
51 Rozdiely v MySQL a SQLite kóde, SQLite dátové typy a CREATE syntax
Dostupné len po zakúpení prístupu
52 Rozdiely v queries a funkciách medzi MySQL a SQLite, encoding pre emojis
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lumen aplikácia bežiaca na SQLite
53 Lumen ako rozcestník a ako zistíš, či tvoje PHP podporuje SQLite
Dostupné len po zakúpení prístupu
54 Vyrobíme API appku, napojenie na SQLite databázu, SQL injection
Dostupné len po zakúpení prístupu
55 Views, Templates, HTML šablóny, vyskladanie HTML stránky okolo údajov z DB
Dostupné len po zakúpení prístupu
56 Master Layout, sub-šablóny, prepojenie adresy stránky s údajmi v databáze
Dostupné len po zakúpení prístupu
57 Dizajn stránky, Lumen vs Laravel dokumentácia, DEFAULT pre yield()
Dostupné len po zakúpení prístupu
58 Lumen a Laravel COLLECTIONS
Dostupné len po zakúpení prístupu
59 Blade PARTIALS, dokončenie dizajnu stránky
Dostupné len po zakúpení prístupu
60 JOIN na tabuľku režisérov, Blade komentáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
61 MVC (Model, View, Controller) a Refactoring kódu
Dostupné len po zakúpení prístupu
62 Model / Eloquent, PHPDoc komentáre divné šialené o čom sú?
Dostupné len po zakúpení prístupu
63 Model / Manuálne, SELECT pre režisérov
Dostupné len po zakúpení prístupu
64 POST Request, Method POST, SQL INSERT pre vkladanie nového režiséra
Dostupné len po zakúpení prístupu
65 SQLite Sequence Reset pre ne-diery, profil rejžu, nový film
Dostupné len po zakúpení prístupu
66 Profil režiséra, TODO komentáre a okno, BLADE podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
67 Predvyznačenie SELECTu, listovanie podľa žánru, tipy/triky, stránkovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
68 PAGINATION (stránkovanie), EDIT a DELETE linky
Dostupné len po zakúpení prístupu
69 nice (UPDATE, DELETE, editácia a mazanie režisérov a filmov)
Dostupné len po zakúpení prístupu
70 Databázy v PHPStorm a srdcervúci záver, fňuk
Dostupné len po zakúpení prístupu
Domáca úloha, nech to nemáš tak jednoduché, frajer
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

SQL databázy: MySQL a SQLite

Karol S.

SQL databázy: MySQL a SQLite

Kurz vznikol niekedy v 2015, ale v 2024 vyzerá byť stále aktuálny. Čo sa týka obsahu mne osobne veľmi prekáža to čo aj niektorím predo mnou... to množstvo vulgárností a infantílností. Vyslovene cítim ako ma to okráda o čas. Nebyť toho, kurz mohol byť pokojne o tri hodiny kratší a kvalitnejší. Yablko vie o čom hovorí a celé to aj dobre štrukturoval. Ale ten zbytočný balast okolo toho je až príliš na nejaké lepšie hodnotenie. Nie je v tom však sám. Z nejakého dôvodu si viacero programátorov na tejto platforme myslí, že nezmysly im zaručia coolovejšie videá a viac sledovateľov. Pritom si stačí pozrieť stránky ako Udemy, LinkedIn, či Coursera a zistia, že tie naj kurzy vedú týpci, ktorí k učivu pristupujú profesionálne a zbytočne nenaťahujú čas obsahom bez hodnoty.

Jerguš S.

Pozri aj tieto kurzy

Yablko (Roman Hraška) Yablko (Roman Hraška)
Front-end, back-end
22 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.