Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý

6h 54min
Čas
137
Kapitol
Business & Finance
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Excel pre začiatočníkov


V kurze Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý sa oboznámiš s prácou v Exceli od úplných základov. Tento online kurz však nie je určený iba úplným začiatočníkom, ale každému, kto pracuje s Excelom na pravidelnej dennej báze. Nájdeš v ňom tipy a triky od základov až po mierne pokročilú úroveň. V kurze budú vysvetlené aj funkcie SUBTOTAL, IF, AND, OR, VLOOKUP, ale aj kontingenčné tabuľky.
V tomto kurze ti bude na začiatku predstavené prostredie Excelu, následne dostaneš videá o klávesových skratkách, ktoré ti ušetria more času. Ďalšie časti sú venované formátovaniu tabuliek či buniek, filtrom, tlači, komentárom a poznámkam. Pozrieme sa na zúbok aj podmienenému formátovaniu, ukotvovaniu priečok či zabezpečovaniu dokumentov. Po grafoch a prepojeniach nasleduje veľká téma a tou sú vzorce v Exceli. Funkciám sa v kurze venujeme tiež a to konkrétne tým základným (napr. SUM, AVERAGE, MAX, MIN a pod.) a tiež logickým (IF, AND, OR), či zaokrúhľovaniu. Pokiaľ si mal problémy s vyhľadávacími funkciami VLOOKUP a HLOOKUP, tie sú v kurze vysvetlené tiež. Na záver sa pozrieme na základy kontingenčných tabuliek a dynamickému dopĺňaniu.

Čo sa naučíš
 • základy - predstavenie prostredia Excelu,
 • klávesové skratky v Exceli,
 • automatické rady,
 • základy formátovania,
 • formátovanie buniek, tabuliek, hárkov,
 • filtre v Exceli,
 • podmienené formátovanie,
 • ukotvenie priečok a zabezpečenie dokumentu,
 • vytvárať grafy,
 • funkcie v Exceli:
 • základné, 
 • zaokrúhľovanie, 
 • matematika s podmienkami, 
 • vyhľadávacie funkcie, 
 • základy kontingenčných tabuliek,
 • dynamické dopĺňanie v Exceli.

Pokračovať môžeš v kurzoch Word 365, PowerPoint 365 a Outlook 365. 

Čo všetko dostaneš
 • 179 videotutoriálov
 • 6,5 hodiny video materialu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dni v prípade nespokojnosti s kurzom
Online kurz Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý je možné

Zoznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
1. Základy - Predstavenie prostredia Excelu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
3. Automatické rady
3.1 - Aké automatické rady existujú
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.2 - Dátumy bez víkendov
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.3 - Vlastné automatické rady
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.4 - Automatické rady bez ťahania
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Formátovanie - manuálne
TABUĽKA - Formátovanie manuálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 - Písmo - typ a veľkosti, orámovanie, výplne, zarovnania, zlúčenia, otočenia...
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Prilepiť špeciálne
TABUĽKA - Prilepiť špeciálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
5 - Úvod do prilepič špeciálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 - Prilepiť špeciálne - Všetko, vzorce, hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.2 - Kopírovanie formátov
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.3 - Kopírovanie komentárov
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.4 - Kopírovanie overenie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.5 - Kopírovanie - ďalšie možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.6 - Prilepiť špeciálne - vzorce a výpočty
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.7 - Prilepiť špeciálne - Transponovať
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Formátovanie buniek
TABUĽKA - Formátovanie buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 - Formátovanie buniek - Eurá
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.2 - Formátovanie buniek - %
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.3 - Formátovanie buniek - dátumy
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.4 - Formátovanie buniek - Text
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.5 - Formatovanie buniek - Vlastný formát - Číslo a text
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.6 - Formátovanie buniek - všetky formáty
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.7 - Formátovanie buniek - Vlastné - Dátumy
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Riadky - stĺpce - hárky
TABUĽKA - Riadky, stĺpce a hárky
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.1 - Stĺpce - kompletná práca s nimi
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.2 - Riadky - kompletná práca s nimi
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3 - Hárky - kompletná práca s nimi
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3.1 - Hárky - Kopírovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3.2 - Hárky - Viacnásobná akcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Formátovať ako tabuľku
TABUĽKA - Formátovať ako tabuľku
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.1 - Formátovať ako tabuľku
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.2 - Formátovať ako tabuľku možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.3 - Rýchla úprava tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.4 - Vytvorenie cez klávesovú skratku
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.5 - Rýchly filter
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Filtre
TABUĽKA - Filtre
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.1 - Zapnutie a vypnutie filtrov
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.2 - Rozšírená ponuka
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.3 - Filtrovanie podľa farby
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.4 - Zoraďovanie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.5 - Viacnásobné zoraďovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.6 - Zmena filtrovaných údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Tlač tabuliek
TABUĽKA - Tlač
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.1 - Úprava tabuľky na tlač
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.2 - Tlačenie hlavičky a stĺpca
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Komentáre a poznámky
TABUĽKA - Komentáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.1 - Rozdiel medzi komentárom a poznámkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.2 - Komentáre (365 - poznámky) - Kompletná práca s nimi
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.3 - Komentáre (365 - poznámky) - Kopírovanie len komentárov
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.4 - Komentáre (365 - poznámky) - Formátovanie komentárov
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Podmienené formátovanie
TABUĽKA - Podmienené formátovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.1 - PF - Rovná sa
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.2 - PF - Väčší a menší ako
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.3 - PF - Medzi
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.4 - PF - Text obsahujúci
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.5 - PF - Vyskytujúci sa dátum
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.6 - PF - Duplicitné hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.7 - PF - Nadpriemerné a podpriemerné hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.8 - PF - Prvých a posledných 10 položiek
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.9 - PF - Údajové pruhy
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.10 - PF - Farebné škály
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.11 - PF - Množiny ikon
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.12 - PF - Vymazanie a úprava pravidiel
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Ukotviť priečky - Hlavičky a stĺpca v tabuľke
13.1 - Ukotnivť priečky
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Zabezpečenie dokumnetu | Hárok | Zošit | Odheslovanie
TABUĽKA - Zabezpečenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.1 - Zabezpečenie hárka
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.2 - Zabezpečenie niektorých buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.3 - Zabezpečenie zošita
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.4 - Chránené zobrazenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.5 - Zrušenie hesla pre hárok
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Grafy
TABUĽKA - Grafy
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.1 - Grafy - Vytvorenie grafu
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.2 - Grafy - karta Návrh - pridať prvok grafu
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.3 - Grafy - karta Návrh - ostatné možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.4 - Grafy - karta Formát
Dostupné len po zakúpení prístupu
16. Správca názvov
TABUĽKA - Oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.1 - Pomenovanie a presúvanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.2 - Rozšírenie oblastí
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.3 - Využívanie pomenovaných oblastí vo vzorcoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. Prepojenia
17.1 - Vytvorenie prepojenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
17.2 - Odstránenie prepojení a zrušenie automatického vytvárania
Dostupné len po zakúpení prístupu
18. Vzorce a výpočty
18.1 - Základné vzorce
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.2 - Vzorce cez PLUS
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.3 - Ukotvenie buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.4 - Ukotvenie buniek - pokročilé
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.5 - Výpočty s dátumami a priority (matematické)
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.6 - Výpočty s časom
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.7 - Výpočty z hárka na hárok + ukotvenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.8 - Zobrazenie vzorcov, následníci a predchodcovia
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.9 - Možnosti výpočtov
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.10 - Výpočet DPH - Ako správne vypočítať DPH? Klasicky aj spätne
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.11 - Vzorce cez "Prilepiť špeciálne"
Dostupné len po zakúpení prístupu
19. Funkcie - Základné
TABUĽKA - Základné - funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.1 - SUM - Súčet
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.1.1 - SUM - viaceré oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.2 - AVERAGE - Priemer (aritmetický)
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.3 - MAX - maximálna hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.4 - MIN - Minimálna hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.5 - COUNT - Počet buniek - číselných
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.6 - COUNTA - Počet buniek - Číselných aj textových
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.7 - COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.8 - LARGE - k-tá najväčšia hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.9 - SMALL - k-tá najmenšia hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.10 - SUBTOTAL - Súčtový riadok
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.10.1 - SUBTOTAL - najčastejšia chyba
Dostupné len po zakúpení prístupu
20. Funkcie - Zaokrúhľovanie
TABUĽKA - Zaokrúhľovacie funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.1 - ROUND - Matematické zaokrúhľovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.2 - ROUNDUP | ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.3 - MROUND | CEILING | FLOOR - Zaokrúhľovanie na násobky čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.4 - Zaokrúhľovanie na milióny
Dostupné len po zakúpení prístupu
21. Funkcie - Logické
TABUĽKA - Logické - Funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.1 - IF - Vyhodnotenie jednej podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.2 - AND - Viaceré podmienky - A zároveň - Konjunkcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.3 - OR - Viaceré podmienky - Alebo - Disjunkcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.4 - IF + AND + OR - V jednom IF
Dostupné len po zakúpení prístupu
22. Funkcie - Matematika s podmienkami
TABUĽKA - Matematika s podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
22.1 - SUMIF - Súčet na základe podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
22.2 - AVERAGEIF - Priemer na základe podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
22.3 - COUNTIF - Počet na základe podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
23. Vyhľadávacie funkcie
23.1 - VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.2 - HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.3 - VLOOKUP - priraďovanie podľa intervalu
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.4 - VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.5 - VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov
Dostupné len po zakúpení prístupu
24. Kontingenčné tabuľky - Základy
TABUĽKA - Kontingenčné
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.1 - KT - Načo slúžia KT a kedy ich využívať?
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.2 - KT - Ako vytvoriť KT?
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.3 - KT - Funkcie a viaceré položky v KT
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.4 - KT - Filtrovanie v KT
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.5 - KT - Kopírovanie kontingenčnej tabuľky, načo si dať pozor
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.6 - KT - 2x klik na hodnoty v KT - dodatočné filtrovanie v zdrojovej tabuľke
Dostupné len po zakúpení prístupu
25. Dynamické dopĺňanie
25.1 - Čo to je a ako dynamické dopĺňanie funguje?
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý

skolitel ovela lepsi ako iní vo videach tu :) pochopila som to lepsie vdakaaa

Aneta H.

Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý

Peter H.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina Michal Šurina
Microsoft Office (Excel, VBA, Word, PowerPoint, Power BI, Access, Outlook, Forms...) WordPress, Canva
18 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.