VBA - programovanie v Exceli

4h 47min
Čas
97
Kapitol
Business & Finance
Kategória
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu VBA - programovanie v Exceli

V online kurze VBA - programovanie v Exceli sa dozvieš, aké obrovské máš možnosti programovania a automatizácie úkonov, ktoré by si inak musel v Exceli robiť manuálne a pravidelne. Po  online kurze VBA tak začneš pracovať oveľa efektívnejšie a rýchlejšie. VBA je skratka pre Visual Basic for Applications a v podstate ide o programovací jazyk, ktorý vyvinul Microsoft a programy ako Excel, ale aj Word, Access alebo PowerPoint ho v sebe obsahujú. Odpadajú teda starosti s akoukoľvek inštaláciou alebo dokúpením.

VBA je nástroj, ktorý je využívaný na naprogramovanie programov a algoritmov v Exceli, vďaka ktorým si uľahčíš a zautomatizuješ svoju prácu.

Čo sa naučíš v kurze VBA

 • čo sú to makrá, načo slúžia ako ich tvoriť aj bez programovania
 • používať rôzne možnosti a zápisy komentárov
 • získaš informácie o tom, ako pracujú premenné a načo sú vo VBA určené
 • používať jednorozmerné, viacrozmerné a dynamické polia
 • množstvo užitočných metód, príkazov a vlastností
 • tvoriť vlastné funkcie, používať vstavané funkcie a tie priamo z klasického Excelu
 • zadávať pomocou cyklov počet opakovaní určitých častí kódu a tým výrazne ušetriť váš čas
 • cykly, podmienky a rozhodovania
 • prácu s rozsahmi a zápisy viacnásobných formátovaní buniek
 • zmeny nastavení klasického Excelu
 • prácu s dialógovými oknami
 • množstvo ukážkových príkladov do praxe

Čo všetko dostaneš v kurze VBA

Vo VBA kurze sa momentálne nachádza viac ako 97 videí čo je viac ako 4 hodiny online výukového materiálu programovania vo VBA - Excel. Najlepšie na tom je, že tento počet nie je konečný. Budú pribúdať nové videá na základe tvojich požiadaviek a pod. pretože, programovania nie je nikdy dosť a je to beh na dlhú trať :)

Ku kurzu VBA získaš aj viac ako 100 snímkovú prezentáciu s teoretickými znalosťami, procedúrami, funkciami a príkladmi.

Tento online kurz VBA je určený všetkým používateľom, ktorí majú s Excelom už predchádzajúce skúsenosti. S programovaním vo VBA nemusíš mať žiadne skúsenosti, je určený aj pre úplných začiatočníkov. Pokiaľ nemáš s Excelom zatiaľ žiadne skúsenosti, prihlás sa do niektorého z našich online kurzov Excelu:

 1. Microsoft Excel pre začiatočníkov
 2. Microsoft Excel pre pokročilých

Kurz VBA je zameraný na naučenie sa dostupných a najčastejších príkazov a možností programovacieho jazyka VBA, ktoré ti uľahčia tvoju každodennú prácu a výrazne skrátia čas riešenia tvojich pracovných úloh a povinností. VBA je na automatizáciu úloh priam stvorené.

V online kurze sa nachádzajú aj testové úlohy, pomocou ktorých si môžeš vyskúšať a otestovať naučené veci a následne skontrolovať riešenie v priloženom videu.

Okrem toho získaš:
 • certifikát o absolvovaní kurzu VBA - programovanie v Exceli,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s online kurzom nebudeš spokojný.

Online kurz VBA - programovanie v Exceli je možné

Zoznam kapitol

Intro - úvodné info o kurze - čo sa naučíte
Dostupné v ukážke kurzu
Prezentácia - teoretické vedomosti + príklady a funkcie
Prezentácia na stiahnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Nahrávanie - makier - Ako "programovať" bez programovania :)
MATERIÁLY k sekcii
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Relatívne makrá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ukladanie Excelu s makrami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Základy VBA - úvod
Čo sú to makrá a ako ich vytvoriť?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo je to VBA - výhody a nevýhody
Dostupné len po zakúpení prístupu
Moduly, procedúry a funkcie - vysvetlenie základných pojmov
Dostupné len po zakúpení prístupu
VBE - Visual Basic Editor - čo to je a načo slúži?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Komentáre vo VBA
Komentáre - prečo, načo a ako ich používať?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Komentáre na viac riadkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Premenné
Čo to sú premenné a načo slúžia?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dátové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Deklarácia premenných
Dostupné len po zakúpení prístupu
Životnosť premenných
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konštanty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reťazce
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dátum a čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
Operátory priradenia
Možnosti priradenia a operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
Polia
Čo sú to polia a ich deklarácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Viacrozmerné polia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dynamické polia - ReDim – Preserve
Dostupné len po zakúpení prístupu
Oblasti – práca s nimi
Range – oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
Cells – oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
Offset – oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
Užitočné príkazy / vlastnosti
VALUE – hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEXT
Dostupné len po zakúpení prístupu
COUNT – počet
Dostupné len po zakúpení prístupu
ROW a COLUMN - riadok a stĺpec
Dostupné len po zakúpení prístupu
ADDRESS – adresovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
FONT - nastavenie formátov písma
Dostupné len po zakúpení prístupu
INTERIOR
Dostupné len po zakúpení prístupu
FORMULA - funkcie a vzorce v bunkách
Dostupné len po zakúpení prístupu
NUMBERFORMAT - formáty čísel
Dostupné len po zakúpení prístupu
SELECT a ACTIVATE - označenie a aktivácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
COPY a PASTE - kopírovanie a prilepenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
DELETE a CLEAR - odstránenie a vymazanie obsahov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie vo VBA
Úvod do funkcií vo VBA – kategórie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vstavané funkcie vo VBA
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie z Excelu, ako ich vo VBA používať
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vlastné funkcie - vytvorte si sami :)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Cykly, podmienky a rozhodovania
Cykly a podmienky - kedy a ako ich využiť
Dostupné len po zakúpení prístupu
GoTo - príkaz presmerovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
If Then Else ElseIf - podmienky a rozhodovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
Select Case - rozhodovanie na základe viacerých podmienok
Dostupné len po zakúpení prístupu
For - Next - Cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
For - Next - Vnorený cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
Do - While - Cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
Do - Until - Cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
For - Each - Cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
Práca s rozsahmi
Práca s rozsahmi - pravidlá a odporúčania
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kopírovanie a prilepenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
CTRL + SHIFT + šípky - označovanie oblastí
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vystrihnúť a Prilepiť - CTRL + X
Dostupné len po zakúpení prístupu
Formátovanie rozsahov na základe podmienok
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zmena nastavení v Exceli
Zmena prepočítavania, aktualizácie obrazovky, varovných dialógových okien a podobne
Dostupné len po zakúpení prístupu
Viacnásobné nastavenia vlastností formátov
With - Selection
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dialógové okná - interaktivita s užívateľom
MsgBox - Dialógové okno výstupov
Dostupné len po zakúpení prístupu
InputBox - Dialógové okno vstupov
Dostupné len po zakúpení prístupu
InputBox + Vlookup - kombinácia s funkciami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Spustenie/zavolanie viacerých procedúr - zavolanie funkcií
Call – príkaz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Spojme veci dokopy :) ukážkové príklady
Príklad - riešenie pre Banku - zadanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - riešenie pre Banku - vyriešené
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Bez diakritiky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Zoradenie hárkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Aká je v bunke funkcia / vzorec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Vytvorenie grafu z oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - SUM (súčet) podľa farby
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Počet slov v bunke
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Vymazanie všetkých pomenovaní
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Vymaž hyperlinky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Vymaž prázdne riadky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Prečítaj to za mňa
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Vymaž tvary v Exceli
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Zaheslovanie hárkov v Exceli
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Odheslovanie hárkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Zrušenie zlúčených buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Uloženie zošita s časom a dátumom
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Zabezpečenie buniek so vzorcami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Prilepiť ako hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Refresh všetkých KT
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Komentáre určitou farbou
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Zoradenie v tabuľke 1 stĺpec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Viacnásobné zoradenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Otvor kaľkulačku
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Dátum a čas do hlavičky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Vlastné texty v hlavičke a päte
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Duplicity inou farbou
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - TOP 10 čísel
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Označenie pomenovaných oblastí
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Tlačenie komentárov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Odkrytie riadkov a stĺpcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad - Zavrieť všetky zošity
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

VBA - programovanie v Exceli

Eva W.

VBA - programovanie v Exceli

Peter M.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina Michal Šurina
Microsoft Office (Excel, VBA, Word, PowerPoint, Power BI, Access, Outlook, Forms...) WordPress, Canva
18 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.